isolerendak.nl

FUNCTIES DAK

BESCHERMING

De buitenkant van een gebouw moet bescherming bieden tegen de elementen. In het Bouwbesluit is geregeld waar een gebouw aan moet voldoen ten aanzien van warmte- en geluidsisolering, condensatie, water- en winddichtheid alsmede inbraak- en brandveiligheid.

Bij daken heb je bijvoorbeeld te maken met storm en rukwinden en regenbuien en afwateringseisen waaraan de daken moeten voldoen.

BINNEN- EN BUITENKLIMAAT

Het Bouwbesluit geeft aan dat een dak de afscheiding is tussen een binnen- en een buitenklimaat.

Het binnenklimaat moet dusdanig zijn dat het geschikt is voor comfortabele bewoning. Dat betekent dat luchtdichtheid en thermische isolatie aan het Bouwbesluit moeten voldoen. We hebben het dan over een zogenaamde Rc-waarde die varieert per dakvorm en materiaalsoort.

Nu is het zo dat het Bouwbesluit geldt voor nieuwbouw, maar dat bij het na-isoleren van een dakconstructie min of meer hetzelfde eisenpakket wordt gehanteerd. Hierbij is dan niet alleen sprake van een juiste luchtdichtheid en thermische isolatie, maar wordt ook gekeken naar juiste ventilatie en vochtwerendheid. Bij verkeerd isoleren kan condensatie een probleem worden en uiteindelijk rotting van isolatiematerialen voorkomen.

FUNCTIES DAKEN

  • Bescherming tegen de elementen (regen, sneeuw, wind, vorst etc.)
  • Het afvoeren van water uit regenval en sneeuw en hagel
  • Het afdichten of afsluiten van een ruimte
  • Bescherming tegen inbraak en diefstal
  • Esthetische functie, dat wil zeggen: het geeft mede identiteit aan een gebouw
  • Het dient als opstelplaats voor machines en installaties
  • Het kan dienen als dakterras of als daktuin
  • Het kan dienen als parkeerdek
  • Het kan dienen als ondergrond voor overige situaties zoals tennisbanen, zwembaden etc.

INFORMATIE OVER DAKEN:

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Functies dak

Een dak is een belangrijk onderdeel van een gebouw en...

Lees verder

Dakvormen

Er zijn vele dakvormen, maar globaal kunnen er 2 soorten wor....

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Dakbedekking

Onder dakbedekking wordt verstaan alle materiaallagen bo...

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Dakramen- dakkapellen

De meeste woningen met schuine/hellende dak...

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Over woningisolatie

Er zijn meerdere redenen om een woning te isoleren: de woning wordt energiezuiniger 

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Meeste warmteverlies

In de jaren '60 en '70 zijn veel woningen met pannendaken gebouwd die niet 

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Dak isoleren

Deze website behandelt het na-isoleren van een bestaand dak. Bij nieuwbouw wordt het dak 

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

Vocht & Ventilatie

Een woning en met name de buitenste delen zoals vloer, gevel en dak bescherm...

Lees verder