isolerendak.nl

ISOLEREN PLATTE DAKEN

PLATTE DAKEN HEBBEN HET NIET GEMAKKELIJK

Zowel de constructie als de isolatie van een plat dak lijkt eenvoudiger dan die van een schuin of hellend dak. Niets is echter minder waar: de belasting van een plat dak is vele malen hoger dan dat van een gemiddeld hellend dak.

Het moet tenslotte berekend zijn op grote hoeveelheden neerslag (regen, hagel, sneeuw) en mensen die erover heen lopen of objecten die er op gestald staan of geïnstalleerd zijn (bijvoorbeeld airconditioningssystemen). 

Er moet niet alleen aan de draagkracht gedacht worden, maar ook aan de waterdichtheid van de constructie. Vaak staan er jaren achtereen plassen regenwater op het dak en kunnen door zon, regen, wind en belasting kleine scheurtjes in de dakbedekking ontstaan met alle gevolgen van dien. Waterschade komt dan ook vele malen meer voor bij platte daken dan bij hellende daken.

WAT IS EEN PLAT DAK?

Een dakconstructie bestaat uit een draagconstrutie en een dakbedekkingsconstructie. Met name die laatste is extreem belangrijk in verband met waterdichtheid.

Bij het bepalen van de constructie moeten zowel gewicht als vochtbestendigheid worden meegenomen. Zo’n 99% van de platte daken is overigens niet 100% vlak, maar heeft een hellingshoek van maximaal 3% om zo voor afschot voor hemelwater te zorgen.

WINDBELASTING

Een plat dak kan een groot oppervlak hebben dat onder andere ook bestand moet zijn tegen hevige wind en stormen.

De dakbedekking moet hierop berekend zijn. Dat is ook de reden waarom er dakballast gehanteerd wordt, zoals grind om te verhinderen dat dakbedekking inclusief de daaronder liggende isolatie wegwaait met alle negatieve gevolgen van dien.

HELLEND DAK MINDER VOCHTGEVOELIG

Een hellend dak heeft een veel groter natuurlijk verval waardoor water, sneeuw, ijs, hagel etc. gemakkelijk afvloeien en niet stil blijven staan.

Zelfs hellend dak constructies die niet geheel luchtdicht zijn hoeven niet te lekken omdat er door overlapping van dakbedekking en het grote afschot meestal geen vocht naar binnenkomt.

Bij een plat dak is dat echter significant anders; plassen hemelwater kunnen weken blijven liggen, goten kunnen verstopt raken waardoor het hemelwater niet weg kan stromen, bladeren en sneeuw kunnen het gehele dak bedekken waardoor duizenden kilo’s aan gewicht op de constructie drukken.

ADVIES: PLAT DAK NIET ZELF ISOLEREN

Doordat een plat dak blootgesteld wordt aan grote gewichten (plassen water, sneeuw, bladeren etc.) is het ook noodzakelijk om zeer stevige isolatiematerialen te gebruiken.

Daarnaast is het essentieel dat het dak 100% waterdicht wordt gemaakt. Dit soort werkzaamheden is in de regel niet voor doe-het-zelvers weggelegd, maar dient aan professionals te worden overgelaten.

MEER INFORMATIE

 

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

ISOLEREN BALKENLAAG

We gaan op deze pagina uit van het isoleren van houten daken, veelal daterend van voor 1985. Ken...

Lees verder

ISOLEREN BUITENZIJDE

In geval van isolatie aan de buitenzijde van het dakbeschot blijft de gehele constructie warm. Me...

Lees verder