isolerendak.nl

GUNSTIGER ENERGIELABEL

WAT IS EEN ENERGIELABEL?

Een Energielabel is een informatielabel waarop in letters en kleuren staat aangegeven hoe het energieverbruik van het betreffende object is.

Energielabels worden gebruikt bij apparaten als wasmachines, televisies, airconditioningsystemen, auto’s maar ook bij gebouwen als woningen en bedrijfspanden.

Groene labels zijn het meest energiezuinig en rode labels het minst zuinig. Enige tijd geleden zijn de Energielabels herzien vanwege de toegenomen energiezuinigheid van voornamelijk apparaten en auto’s.

Men kan nu bijvoorbeeld machines met een A+, A++ en zelfs A+++ kopen.

Zoals gezegd bestaan er voor woningen en overige gebouwen ook Energielabels. Het Energielabel voor woningen is een complete rapportage waarin alle eigenschappen van de woning staan, de min-punten en de plus-punten met uiteindelijk een uitslag en aanbevelingen om het Energielabel te verbeteren. Standaard staat er informatie over de isolatie van het dak, gevel, muren, ramen en vloeren.

Een Energielabel mag alleen afgegeven worden door een erkend en gecertificeerd adviseur/adviesbedrijf.

IS EEN ENERGIELABEL NU VERPLICHT OF NIET?

Ja, een Energielabel is verplicht indien u uw woning wilt verkopen of verhuren. De verplichting geldt zowel voor gewone woningen als niet-woningen zoals kantoren, scholen, fabrieken en ziekenhuizen, bedrijfsverzamelgebouwen etc. U bent voor een Energielabel met rapportage rond de € 150,- kwijt.

WAT IS HET EFFECT VAN DAKISOLATIE OP ENERGIELABELS?

Het effect van dakisolatie is groot op de energiezuinigheid van een woning en zal dan ook zwaar wegen bij de bepaling van het Energielabel. U kunt zomaar van Energielabel D naar C of B gaan.

HET BELANG VAN EEN ENERGIELABEL WONINGEN

Naast de huur of hypotheek (rente en aflossing) zijn de energiekosten de hoogste maandelijkse lasten die verbonden zijn aan huisvesting.

Indien daarop bezuinigd kan worden, heeft dat groot effect op de maandelijkse lasten die een bewoner kwijt is. Een dergelijke woning is dan ook waardevoller zoals we eerder meldden.

Door een up-to-date Energielabel heeft een nieuwe bewoner zekerheid betreffende de maandelijkse Energielasten en kan het zelfs een overweging zijn om een huis wel of niet te kopen.

 

VOORDELEN ISOLEREN DAK

 

KRUIPRUIMTE ISOLEREN

BESPARING VAN ENERGIEKOSTEN

Het isoleren van de woning of gebouw heeft een positief effect op het verbruik van energie. 

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

WARME EN BEHAAGLIJKE ZOLDER

Niet zelden is een zolder of bovenste verdieping van een oudere woning een tochtige en...

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

MINDER TREK EN MINDER TOCHT

Zoals eerder is beschreven stijgt warme lucht naar bovengelegen verdiepingen en blijft daar...

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

GELUIDS ISOLERENDE WERKING

Een niet-geïsoleerde zolderverdieping is erg gehorig. Straatverkeer is duidelijk hoorbaar...

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

GUNSTIGER ENERGIELABEL

Een Energielabel is een informatielabel waarop in letters en kleuren staat 

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

WAARDESTIJGING WONING

Uit diverse onderzoeken is telkens weer gebleken dat investeren in verbeteringen 

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

STOPT VOCHT AANTASTING

Vocht heeft een desastreuze invloed op een gebouw. Materialen van gebouwen 

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

BETER VOOR HET MILIEU

Indien er minder fossiele brandstoffen te hoeven worden verstookt om...

Lees verder
KRUIPRUIMTE ISOLEREN

WARM IN WINTER, KOEL IN ZOMER

U kent het wel: uw zolder is in de winter een koude en vochtige plek waar u zich onbehaaglijk

Lees verder